Nhận xét góp ý

Văn phòng luật sư Giang Thanh rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý của Quý khách để chất lượng dịch vụ của Văn phòng ngày càng được hoàn thiện. Mọi ý kiến, xin gửi về địa chỉ của Văn phòng hoặc qua email: vplsgiangthanh@gmail.com. Sau đó chúng tôi sẽ đưa nội dung những nhận xét, góp ý này lên trang web của Văn phòng.

Đừng ngần ngại đưa ra ý kiến của mình về Văn phòng luật sư Giang Thanh, kể cả những lời phê bình, chê trách. Chúng tôi thiết tha được đón nhận tất cả.

Trân trọng.

Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng Văn phòng.

 

Ý kiến đóng góp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>