Lĩnh vực hoạt động

- Bào chữa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

- Đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án, vụ việc:
+ Dân sự;
+ Hôn nhân và gia đình;
+ Lao động; 
+ Hành chính;
+ Kinh doanh, thương mại.

- Tư vấn pháp luật theo vụ việc:
+ Liên quan đến lĩnh vực thừa kế: lập di chúc, khai nhận hoặc tranh chấp thừa kế…;
+ Liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình: ly hôn, phân định tài sản chung vợ chồng, quyền nuôi con…; 
+ Liên quan đến lĩnh vực đất đai: làm sổ đỏ, tách thửa…;
+ Tặng cho tài sản; 
+ Các vụ việc khác mà khách hàng có yêu cầu.

- Tư vấn pháp luật thường xuyên.

- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

- Soạn thảo các loại hợp đồng, đơn từ theo yêu cầu phù hợp với pháp luật, với đạo đức xã hội của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>