Tham gia vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”

Chương trình thời sự trên VTV ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Xem tại link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=HHnl6zG2izs