Bộ phim tài liệu về vụ án xe Innova lùi

Lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam làm phim tài liệu về một vụ án tai nạn giao thông.

Xem tại link sau:

https://vtv.vn/video/phim-tai-lieu-phia-sau-tay-lai-453353.htm?fbclid=IwAR3bUCeSj3OFAeq-L4SkerH_E6XA-WcxQFOAkIPocEJuYGyMAv6Ezk99vtQ