Truyện cười


Ba đứa trẻ cũng vào một
tiệm thuốc bắc. Ðứa thứ nhất:


- Ông cho con mua 1000
đồng cam thảo.


Ông thầy thuốc bắc thang
leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất
cái thấu trở lại chỗ cũ rồi trèo xuống. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ hai
mua cái gì.


- Dạ con mua 1000 đồng cam
thảo. Đứa trẻ nhỏ nhẹ.


Ông thầy bực mình, ì ạch
leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:


- Còn mày mua 1000 đồng
cam thảo luôn hả?


Thằng nhỏ lắc đầu. Ông
thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi trèo xuống hỏi nó mua
gì. Thằng bé nói:


- Dạ ông bán cho con 500
đồng cam thảo.