Truyện cười:


Thầy giáo hỏi:


- Ai ăn cắp nỏ thần của An
Dương Vương ?


Cả lớp im lặng. Thầy giáo
chỉ một học sinh:


- Em biết ai ăn cắp nỏ
thần của An Dương Vương không?


Học sinh sợ sệt:


- Dạ không phải em.


Vừa lúc đó ông hiệu trưởng
đi ngang. Thầy giáo phân bua:


- Anh xem, học trò bây giờ
tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.


Thầy hiệu
trưởng gật gù:


- Thôi anh
nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng
làm rùm beng mang tiếng chết.